Inne usługi

Świadczymy również usługi takie jak:

  • audyt zgodności z wymaganiami GMP u wytwórców substancji czynnych, pomocniczych, wytwórców i importrów produktów leczniczych oraz podwykonawców
  • audyt wstępny (zerowy), oceniający stopień przegotowania firmy do wdrożenia systemu GMP
  • wdrożenie GMP w firmie ubiegającej się poraz pierwszy o wydanie zezwolenia oraz certfikat GMP na wytwarzanie produktów leczniczych
  • pomoc w przygotowaniu do inspekcji GIF
  • pomoc w opracowaniu harmonogramów działań naprawczych dla niezgodności stwierdzonych podczas inspekcji GIF
  • pomoc w opracowaniu CAPA dla niezgodności stwierdzonych podczas audytu
  • doradztwo w zakresie wdrożenia oraz utrzymania istniejącego Systemu Zapewnienia Jakości
  • opracowanie dokumentacji systemowej
  • szkolenia wewnętrzne przygotowane zgodnie z potrzebami Klienta
tabletki

Zapisz się do
Newslettera

Dołącz, aby dostawać
powiadomienia o naszych
szkoleniach